FotoVision.no                                                                   Alle typer fotooppdrag

 

FotoVision.no  Fotooppdrag

Kent Jensby Sørensen

Fotovision påtar sig fotooppdrag i hele Norge og i Utlandet.

Fotooppdrag vil i utgangspunktet baseres på prisliste for enkeltfotografier avhengig av bruksområde. Vi gir dog gjerne faste tilbud på større oppdrag som t.eks. gjennemfotografering av et større område for bruk til trykksaker, interaktive bilder (VRmovies), Slideshows i flashformat og fotos optimalisert for bruk på hjemmesider m.m.. Desuten serier av pressefotos innen ett bestemt område/lokalitet.

Fordelen med ett fast tilbud er at man da vet presis hva man forholder sig til i budsjettmessig sammenheng i forhold til oppdragets art og parametre. Man blir ikke etterfakturert for påløpne timer, ekstra kjøring, retake og etterbearbejding av fotos som ikke oppfyller kvalitetskravene man er blitt enige om etc.

Alle godkjennte bilder og øvrigt materiale iflg. akseptert tilbud kan disponeres fritt i enhver sammenheng man måtte ønske uten ekstra royaltykostnader for kunden. Bruk og rettigheter til disponering av materialet kan ikke uten Fotovisions samtykke brukes av tredjepart.

Fotovision forbeholder seg  retten til selv å bruke materialet fra alle oppdrag i sammenhenge det faller sig naturligt, og beholder copyrettighetene til materialet. 

 Be gjerne om ett uforbindtligt tilbud og råd som dekker dine behov og ønsker.