FotoVision.no                                                                   Alle typer fotooppdrag

 

Telemarkskartet herunder er grunnkartet for vårt arbeide med ett komplett interaktivt kart over Telemark, de enkelte kommuner, bygder, tettsteder og byer.

Dette kartet vil i utgangspunktet relatere sig  til reiseliv/turisme i videste forstand og retter sig spesielt mot den enkelte gruppe eller enkeltpersoner som bruker nettet aktivt for å planlegge reisemål. Reiselivsorienteret næringsliv i de enkelte kommuner og tettsteder vil kunne dra nytte av kartet i egen markedsføring. Turoperatører, turistbyråer, flyselskaper og ikke minnst den enkelte kommune vil kunne fremheve sine fortrinn, små og store severdigheter/attraksjoner, turløyper, næringsliv m.m..

Vi takker spesielt Birte Aas i Telemarksreiser for at hun skaffet fram og stillet til rådighet digitale versjoner av kartet under til venstre for dette projektet.

Telemarkskart