FotoVision.no                                                                   Alle typer fotooppdrag

 

Om FotoVision.no

Kent Jensby Sørensen

Etter flere år med fotografering som en interessant hobby og som del av den kommersielle side av mine andre interesser/yrker i forbindelse med markedsføring og salg har jeg opprettet denne hjemmeside for på en enkel måte å vise fram hvilke tjenester jeg kan tilby innen Foto og relaterte produkter.

Det var især etter avviklingen av mitt mangeårige engasjement og eierskap i produksjonsbedriften Norsk Stenprodukt og etterhvert økende etterspørsel etter visse typer bilder og en del interessante fotooppdrag at behovet for en egen hjemmeside ble mer og mer relevant. (Det er jo mye enklere å henvise til en hjemmeside, enn å forklare i detajl hva man kan tilby).