Tveitsund Stasjon - Tegninger
1ste etasje2Tveitsund0031_resize.jpg
2dreEtasjeTveitsund20032_resize.jpg
FasadeNordvest20054_resize.jpg
FasadeNortheast-SydvestTveitsund20036_resize.jpg
FasadeSydEast20055_resize.jpg
FasadesydeastTveitsund20037_resize.jpg
FasdaeLinjeTveitsund20035_resize.jpg
Fundamentplan20016_resize.jpg
Godshus01Tveitsund19956_resize.jpg
Grunnplan20053_resize.jpg
GrunnplanCrop20053_resize.jpg
Innkjoerselsport20051_resize.jpg
Inspeksjonsgroeft20003_resize.jpg
KjellerplanTveitsund20033_resize.jpg
Kullskur01Tveitsundscan20006_resize.jpg
LengdesnittTakTveitsund20040_resize.jpg
LengdesnittTveitsund20038_resize.jpg
Ominnredning20017_resize.jpg
PillarVenteromTveitsund20039_resize.jpg
SkjemaFasade20002.jpg
SkjemaFasade20002_resize.jpg
SkrankeTveitsund20004_resize.jpg
SnittA-B20052.jpg
SnittA-B20052_resize.jpg
TakplanTveitsund20005_resize.jpg
Tverfasade20056.jpg
Tverfasade20056_resize.jpg
Tversnitt01Tveitsund20034_resize.jpg
UthusTveitsund_resize.jpg